Şubat - 2020 Vergi Takvimi


10 Şubat 2020
● 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


11 Şubat 2020
● 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 
Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


17 Şubat 2020
● Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve 
Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve  Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
● 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait 
 Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait 
 Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20 Şubat 2020
● Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili 
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


25 Şubat 2020
● 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
● 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 
Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


26 Şubat 2020
● Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre 
Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
● Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi 
ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiYorumlar

TAKİP ET

Bu blogdaki popüler yayınlar

KALAN KALANA

BERRAK MAKINA'YI ZİYARET

BİR UÇURUM, SAHİL VE GÜVERTE...

Eski Sevda Şehri