Kayıtlar

Haziran 27, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Derleme Notlar -4

Bu gün Ankara Siyasal Bilgiler fakültesi adıyla devam eden okulun ilk kurulduğunda adı neydi? Mekteb-i Mülkiye İlk Türk tiyatrosunu kuran kimdir? Güllü Agop Şair evlenmesi adlı ilk Türk tiyatro eserinin yazarı kimdir? Şinasi Osmanlıda ilk telgraf hattı nereye döşenmiştir? İstanbul-Edirne-Şumnu Vilayet nizamnamesi hangi padişah zamanında yürürlüğe girmiştir? Abdülaziz Mecelleyi hazırlayan komisyon başkanı kimdir? Ahmet Cevdet Paşa Nizamiye Mahkemeleri hangi padişah döneminde kuruldu? Abdülaziz Abdülaziz döneminde kurulan Şuray-ı Devlet nedir? Danıştay 1871 Vilayet nizamnamesinde sancağın yerine hangi idari birim yer almıştır? Liva İdadi nedir? lise İptidai nedir? İlkokul Rüştiye nedir? Ortaokul Abdülaziz zamanında Müslüman yetimler için okulun adı nedir? Darüşşafaka Sultani nedir? Süper lise/Anadolu Lisesi Osmanlıda açılan ilk sultaninin adı nedir? Galatasaray Sultanisi Abdülaz

TAKİP ET