Kayıtlar

Mayıs 16, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Derleme Notlar -2

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti 2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, I. Göktürk Devleti 3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar 4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar ) 5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti 6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar 7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler 8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler 9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler 10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler 11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant. 12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi 13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar 14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri 15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan 16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti 17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer. 18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken 19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİ

TAKİP ET