Kayıtlar

Şubat 5, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MALİYE POLİTİKASİ NOTLARI

* Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. * Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir. * Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist yaklaşımdır. * Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikasına yöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin otomatik frenlenmesini ortaya çıkarmasıdır. * Enerji, hammadde veya nitelikli eleman kıtlığı gibi nedenlerle üretim artmadan fiyatların yükselmesine Yapısal enflasyon denir. * Artan kamu harcamaları hipotezini savunan iktisatçı Wagner'dir. * Gelişmekte olan ülkelerde genişletici maliye politikasının etkin olamamasının nedeni Yapısal darboğaz ve kapasite eksikliğidir. * Stagflasyon tanımı içinde yer alanlar: Kullanılmayan üretim kapasiteleri, Yüksek bir fiyat artışı, Yetersiz iktisadi büyüme, İşsizlik * Bir ekonomide bütçe açığı ve vergilemenin ekonomi üzerindeki etkisinin aynı old

TAKİP ET