Derleme Notlar -2

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, I. Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti

6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler

8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler

10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan

16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti

17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken

19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar

22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler

24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler

28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar

29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar

31. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gazneliler

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları

34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey

40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler

41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka

44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi

45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami

46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı

47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname

48. Anadolu Selçukluları’nda İlk Tersane, Sinop, I.İzzettin Keykavus Dönemi

49. Anadolu Selçuklularında İlk Gümüş Para, Iı. Kılıç Arslan

50. Anadolu Selçuklularında İlk Bakır Para, I.Mesut

51. Anadolu Selçuklularında ilk kapitülasyon, Venedik, I.Alaettin Keykubat

52. Haçlılara ilk karşı koyan İslam ve Türk devleti, Anadolu Selçukluları

53. Anadolu’da İlk esnaf teşkilatı, Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti

54. Osmanlı’ya ilk katılan Beylik, Karesioğulları

55. İlk Denizci Türk Beyliği, Menteşeoğulları

56. Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı, Gazneli Mahmut

57. Türk-İslam edebiyatının ilk örneği, Kutadgu-Bilig

58. Edebiyatımızın anı türündeki ilk eseri, Babürşah’ın Babürnamesi


Not:Notlar derlemedir. Kpss Kitaplarından derlenmiştir. Kendim için hazırladıklarımı paylaşıyorum. Tamamen tekrar amaçlıdır. Kaynak istendiği takdirde herhangi bir kaynak gösterilmeyecektir.
Yorumlar

TAKİP ET

Bu blogdaki popüler yayınlar

KALAN KALANA

BERRAK MAKINA'YI ZİYARET

BİR UÇURUM, SAHİL VE GÜVERTE...

Eski Sevda Şehri

Acemi