Derleme Notlar-1

Düzenli ordunun kurumasını hızlandıran gelişme hangisidir?

Gediz TaarruzuDüzenli ordu kurulurken batı ve güney cephesinde kimler komutan olarak görevlendirildi?

Batı-Albay İsmet Bey Güney-Albay Refet Bey

Gediz taarruzunun başarısızlığı üzerine Kuva-i Milliyenin batı cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Paşa’nın yeni görevi ne olmuştur?

Moskova’ya elçi olarak görevlendirildiTBMM adına düzenli ordu hangi cephelerde savaştı?

Doğu BatıOsmanlıdan kalan 15.Kolordu (Düzenli ordu) hangi cephede savaştı?

Doğu cephesiErmeni iddialarının asılsız olduğunu ortaya koyan uluslararası rapor hangisidir?

Harbourd RaporuNahçıvanın özerkliği ilk kez hangi antlaşmada düzenlenmiştir?

GümrüTürkiye adının geçtiği ilk uluslararası belge hangisidir?

Gümrü

Sevr antlaşmasından vaz geçen ilk devlet hangisidir?

Ermenistan

TBMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir?

ErmenistanAnkara’da ilk büyükelçilik açan devlet hangisidir?

GürcistanAnkara’da ilk büyükelçilik açan Müslüman devlet hangisidir?

AfganistanTBMM’nin ilk dış temsilci gönderdiği ülke hangisidir?

Azerbaycan (Memduh Şevket Esendal)TBMM’nin ilk büyükelçi gönderdiği ülke hangisidir?

Rusya (Ali Fuat Paşa)Güney cephesinde direnişi örgütleyen isimler kimlerdir?

Maraş: Sütçü İmam – Rıdvan Hoca Antep: Şahin Bey – Kılıç Ali
Urfa: Yüzbaşı Ali Saip
Adana: Yüzbaşı Ali Ratıp

Güney cephesi hangi savaştan sonra imzalanan hangi antlaşmayla kapanmıştır?

Sakarya Savaşı Ankara Antlaşması

Güney cephesinde İtalyanlar işgal ettiği yerlerden ne zaman çekilmişlerdir?

-II. İnönü zaferinden sonra çekilmeye başladılar. -Sakarya zaferinden sonra tamamen çekildiler

Batı cephesinde Yunanlılarla yapılan savaşlar sırasıyla hangileridir?

İnönü – II. İnönü – Eskişehir/Kütahya – Sakarya – Büyük Taarruzİnönü zaferinin iç politik sonuçları nelerdir?-TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. -İsmet Bey, Generalliğe terfi etti.
-Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi (20 Ocak 1921). -İstiklal Marşı kabul edildi (12 Mart 1921)

İstiklal Marşı yarışmasını hangi bakanlık düzenlemiştir?Maarif Vekaleti (Milli Eğitim B.) (Bakan: Hamdullah Suphi Bey)

İstiklal Marşının para ödülü hangi kuruma bağışlanmıştır?

Darül mesai

İstiklal Marşı ilk olarak hangi gazetede yayınlandı?

Açıksöz Hakimiyeti Milliye

İstiklal Marşının ilk bestesi kime aittir?

Ali Rifat Çağatay

İstiklal Marşının günümüz bestesi kime aittir?

Osman Zeki Üngör

İstiklal Marşı ilk kez hangi anayasada anayasal madde olarak yer almıştır?

1982 Anayasası

Londra Konferansında TBMM’yi temsil eden dışişleri bakanımız kimdir?

Bekir Sami Bey

16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasını TBMM adına kimler imzaladı?

Yusuf Kemal, Rıza Nur ve Ali Fuat Paşa imzaladı

TBMM’yi tanıyan ilk batılı devleti hangisidir?

Rusya

TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir?

Rusya

Misak-ı Milliyi kabul eden ilk büyük devlet hangisidir?

Rusya

Misak-ı Milli den verilen ilk taviz hangi antlaşmadadır?

Moskova Antlaşması

Misak-ı Milli den verilen ilk taviz neresidir?

Batum

«Nereye götürülüyor bu ordu, nereye götürülüyor bu millet» söylemleriyle Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in sert bir şekilde eleştirildiği savaş hangisidir?

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Fevzi Çakmak Paşa hangi savaştan sonra Genelkurmay başkanlığına asaleten atanmıştır?

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Hangi savaş esnasında Ankara’da I. Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) toplanmıştır?

Eskişehir Kütahya Muharebeleri

Başkomutanlık yetkisini ilk kez Mustafa Kemal hangi gelişmede kullanmıştır?

Tekalif-i Milliye Emirleri

Sakarya Savaşında en kritik çatışmaların yaşandığı tepenin adı nedir?

Duatepe

Mustafa Kemal Sakarya Savaşını hangi isimlerle anmıştır?

Melhame-i Kübra Subaylar Savaşı

Sakarya Zaferinin dış politik sonuçları nelerdir?

Kars Antlaşması (Kafkas devletleri) -Ankara Antlaşması (Fransa) -Ukrayna ile Dostluk Antlaşması -İtalyanlar Anadolu’yu boşalttı. -İngilizler ile Esir Takası Antlaşması -İtilaf Dev. barış teklifinde bulundu

Türkiye’de Gaziler günü olarak hangi gün kutlanmaktadır?

19 Eylül
(TBMM’nin Mustafa Kemal’e gazi unvanı verdiği gündür)

Fransa’yla yapılan Ankara Antlaşmasın TBMM adına imzalayan dış işleri bakanı kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşek

İtilaf bloğunun resmen dağılmasına neden olan antlaşma hangisidir?

1921 Ankara Antlaşması
(Kendi aralarında mağluplarla ortak antlaşma yapma kararı almalarına rağmen Fransa bireysel takıldı)

Büyük Taarrruz’da bizzat başkomutandan aldığı emri yerine getiremeyerek Çiğiltepe’yi düşmandan temizleyemediği için intihar eden komutanımız kimdir?

Albay Reşat Bey

Dumlupınar Meydan Savaşının diğer adları nedir?

Başkomutanlık Meydan Savaşı
30 Ağustos Meydan Savaşı
Rum Sındığı Savaşı (Mustafa Kemal bu adı verdi)

9 Eylül’de İzmir’e giren süvarilerin komutanı kimdir?

Fahrettin ALTAY Paşa
(Altay tankının adı buradan gelir)

Mudanya Konferansında Türkiye’yi kim temsil etti?

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa

Mudanya Ateşkesiyle savaş yapılmadan nereleri kurtarılmıştır?

Doğu Trakya İstanbul Boğazlar

Osmanlı devleti hukuken hangi antlaşmayla yok sayılmıştır?

Mudanya Ateşkesi

Mudanya Ateşkesinden sonra İstanbul ve Doğu Trakya’nın yönetimin TBMM adına devralan kimdir?

Refet Bele

Kurtuluş Savaşının iç finansal kaynakları nelerdir?

-Halktan toplanan yardımlar ve Tekalif-i Milliye gelirleri
-Men-i Müskirat ve Men-i İsrafat gelirleri
-Ağnam Vergisi artırılmasıyla sağlanan gelir
-Duyun-u Umumiye, Reji İdaresi ve Osmanlı Bankası gelirlerine el konuldu

Kurtuluş Savaşının dış finansal kaynakları nelerdir?

-Hint Müslümanlarından Gelen Yardım
-Sovyet Rusya, Fransa ve İtalya yardımı
-Azerbaycan ve Orta Asya Türklerinin (Buhara Cumhuriyeti) ve Kıbrıs Türklerinin yardımları

Binbaşı rütbesine kadar yükselen ve daha çok Ege’de mücadele eden, rütbeli olarak mücadeleye katılan ilk kadın kahramanımız kimdir?

Binbaşı Ayşe

Türk Jan Dark’ı diye bilinen ve Babasıyla cephede mücadele eden kadın kahramanımız kimdir?

Küçük Nezahet

Lozan Konferansı’na sadece boğazlarla ilgili bölümüne katılan devletler hangileridir?

SSCB Bulgaristan

Lozan’da Türkiye’yi temsil eden delegeler kimlerdir?

İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı – Baş delege) Hasan Saka (Delege)
Rıza Nur (Delege)

Lozan’a İsmet İnönü’nün katılabilmesi için istifa eden dışişleri bakanı kimdir?

Yusuf Kemal Tengirşek

Mustafa Kemal Lozan heyetinden hangi iki konuda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir

Ermeni yurdu Kapitülasyonlar

Lozan Konferansında çözülemeyen tek konu nedir?

Musul sorunu/Irak sınırı

Yunanistan tazminat olarak Türkiye’ye nereleri bırakmıştır?

Karaağaç ve Bosnaköy

Lozan’da yapılan nüfus mübadelesi sözleşmesine göre hangi coğrafyalar mübadele dışında tutulmuştur?

Türkiye: İstanbul ve adalar
Yunanistan: Batı Trakya (İskeçe-Gümilcine-Dedeağaç)

Milli mücadelede döneminde boğazlarla ilgili bir maddenin yer aldığı belgeler nelerdir?

Wilson İlkeleri
ü Mondros Ateşkesi ü Sevr Antlaşması ü Misakı Milli

Moskova Ant.
ü Kars Ant.
ü Mudanya ateşkesi ü Lozan Ant

Mustafa Kemal; “Türk Milleti’ne yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşüdür.” diye nitelediği antlaşma hangisidir?

Lozan Antlaşması

Lozan’da aleyhimize çözülen konular nelerdir?

Hatay Boğazlar Patrikhane Adalar

Lozan’dan sonra dış politika da yeniden gündeme gelen konular nelerdir?

Mübadele
ü Patrikhane
ü Borçlar
ü Yabancı Okullar

Hatay
ü Musul ü Boğazla

Lozan’dan sonra kesinlik kazanan sınırlarımız nerelerdir?

Irak: 1926 (Musul. Ankara Antlaşması) Suriye: 1939(Hatay’ın anavatana katılması)

Lozan Antlaşmasının süresi ne zaman dolacaktır?

Lozan antlaşması süresiz bir antlaşmadır. Sınır çizen antlaşmalarda süre olmaz.

 

Yorumlar

TAKİP ET

Bu blogdaki popüler yayınlar

KALAN KALANA

BERRAK MAKINA'YI ZİYARET

BİR UÇURUM, SAHİL VE GÜVERTE...

Eski Sevda Şehri

Acemi